Φανερωμένης 8, Χολαργός
2ος Όροφος
Τηλ. 2 110 120 110 - 6944 42 13 15